Polska jest jednym z wiodących zagranicznych partnerów gospodarczych Kazachstanu w Europie Środkowej i Wschodniej. Kazachstańsko-polski obrót handlowy stanowi ponad 80% całkowitego wolumenu wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami Azji Centralnej.

Według Państwowego Komitetu Skarbowego Ministerstwa Finansów Kazachstanu,  dwustronne obroty handlowe między Kazachstanem a Polską w 2021 r. wyniosły 760,4 mln USD (+12,4% w porównaniu do 2020 r.), w tym eksport Kazachstanu – 372,2 mln USD. (+19,9%), import – 388,2 mln USD (+5,9%).

W strukturze eksportu Kazachstanu do Polski dominują surowce energetyczne, surowce i produkty przemysłu chemicznego, węglowego, hutnictwa, rolnictwa, w tym ziarna i bawełny.

Główne pozycje w imporcie z Polski do Kazachstanu: urządzenia i sprzęt elektryczny, produkty chemiczne, produkty rolne, produkty spożywcze, meble, farmaceutyki.

Według Narodowego Banku Kazachstanu zaczynając od 2005 r. napływ bezpośrednich inwestycji z Polski do Kazachstanu wyniósł ponad 280 mln USD.

Według stanu na dzień 1 sierpnia 2020 r. w Kazachstanie zarejestrowanych było około 200 podmiotów prawnych, oddziałów i przedstawicielstw z udziałem polskiego kapitału, z których aktywnie działa około stu.

Ważnym mechanizmem w relacjach dwustronnych jest Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej. Do tej pory odbyło się 8 posiedzeń Komisji (ostatnie odbyło się w Nur-Sułtanie w dniu 20 czerwca 2018 r.).

Decyzja o otwarciu przedstawicielstwa „Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu” w Nur-Sułtanie, podjęta jesienią 2017 r., świadczy o znaczeniu kazachstańskiego wektora współpracy handlowo-gospodarczej i inwestycyjnej dla Polski.

Materiały do pobrania:

Preferencje dla dużych inwestorów w Kazachstanie  [PDF]