Od dnia 6 czerwca 2016 r. Kazachstan i Polskę łączy międzyrządowa Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji. W rezultacie obecnie na polskich uczelniach studiuje ponad 1200 studentów z Kazachstanu.

Z roku na rok rozwija się również współpraca między kazachstańskimi a polskimi uniwersytetami i centrami naukowo-badawczymi w zakresie wymiany naukowej pracowników i prowadzenia wspólnych projektów naukowych.

Po stronie polskiej najbardziej aktywną współpracę z kazachstańskimi odpowiednikami obecnie prowadzą:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;
  • Instytut Zootechniki;
  • Państwowy Instytut Weterynaryjny;
  • Instytut Ochrony Roślin;
  • Instytut Ogrodnictwa itd.