Konsul Honorowy - Dr inż. JERZY BAR

Urodził się 8 czerwca 1959 roku w Stalowej Woli. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku Mechanicznym, w zakresie Technologii Budowy Maszyn. W roku 1987 obronił pracę magisterską.

Działalność zawodową na własną rękę rozpoczął w 1994 roku. Pierwszą firmą dra inż. Bara było Towarzystwo Inwestycyjne BTA Sp. z o.o. Jej specjalnością jest budowa i komercjalizacja nowoczesnych budynków biurowych na terenie Warszawy. W ramach swojej działalności przez ostatnie 25 lat wybudował i skomercjalizował w Warszawie pięć biurowców klasy A plus tj. BTA , BTB, BTC, BTD, BTE, których jest właścicielem. W 2006 roku ruszył z nowym przedsiębiorstwem — BJ Sp. z o.o., w ramach którego realizuje swoje pasje, restaurując zabytki i kolekcjonując obrazy. Działalność firmy koncentruje się w maleńkiej wiosce Sulisław, położonej na Śląsku Opolskim. Najpierw zrewitalizowano kompleks pałacowo-folwarczny i urządzono w nim zespól trzech hoteli. Hotel w Pałacu Sulisław, jako jedyny w województwie Opolskim, uzyskał kategorię hotelu pięciogwiazdkowego. Działalność firmy w Sulisławiu nie ogranicza się jednak tylko do hotelarstwa. Organizowane są liczne cykliczne imprezy naukowo-kulturalne, takie jak: Międzynarodowa Naukowa Konferencja Jogi i Ajurwedy, Festiwal Jogi i Ajurwedy, Festiwal Chopin-Elsner, Dzień Dziecka czy Zabawa z Mikołajem.

Działalność zawodowa dra inż. Bara uhonorowana zastała kilkoma nagrodami i wyróżnieniami, m. in.:
  1. Budowa Roku 2002 — Nagroda II stopnia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa za realizację budynku biurowego BTC-Metro;
  2. Firma Roku 2003 — Kapituła i Zarząd Polskiego Klubu Biznesu — za umiejętne zaangażowanie polskiego kapitału w profesjonalne, wysokiej jakości budynki użytkowe;
  3. II Miejsce w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2004; kategoria — zarządzanie nieruchomościami;
  4. Srebrny Medal Akademii Polskiego Sukcesu w roku 2004 za osiągnięcia w kierowaniu firmą i konsekwentne wprowadzanie rozwiązań architektonicznych w realizowanych projektach;
  5. Heros Polskiej Gospodarki w roku 2014, nagroda Polskiego Klubu Biznesu za niekonwencjonalne projektowanie i realizację nowych inwestycji oraz zaangażowanie w rekonstrukcję zabytków;
  6. Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu w roku 2014 za „romantyczne techno” w nowym budownictwie i zaangażowanie w rekonstrukcję zabytków;
  7. Gazela Biznesu 2015 — nagroda Pulsu Biznesu.

 

W 2014 roku dr inż. Bar założył Fundację Instytut Sulisław, poprzez którą we współpracy z opolskimi wyższymi uczelniami, takimi jak Politechnika Opolska czy Uniwersytet Opolski, prowadzi w Sulisławiu studia podyplomowe „Holistyczne Zarządzanie Zdrowiem” i „Holistyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim”. Jest tam jednym z wykładowców, uczy Zarządzania Firmami Rodzinnymi. Poprzez Fundację zainicjował działalność Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora, łączącego dwa pokolenia rodzin właścicieli przedsiębiorstw. W roku 2017 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Tytuł dysertacji to „Model Zarządzania Firmą Rodzinną z Uwzględnieniem Jej Cyklu Życia”. Jest autorem książki „Nestor — Sukcesor w Firmach Rodzinnych” (2018). Marzy o wybudowaniu świątyni wielowyznaniowej, gdyż uważa, że religie powinny zbliżać ludzi do siebie, a nie dzielić czy wywoływać nawet konflikty zbrojne.

Aktywne działania inwestycyjne dra inż. Bara na perspektywicznych rynkach zagranicznych przyczyniły się do zacieśnienia kontaktów z środowiskami biznesowymi Kazachstanu. 3 kwietnia 2019 roku w Pałacu Sulisław odbyło się uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Kazachstanu we Wrocławiu i nominacja dra inż. Bara na stanowisko Konsula Honorowego Kazachstanu na obszar Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego oraz Lubuskiego. W wydarzeniu wzięli udział m. in. ówczesny Ambasador Kazachstanu w Polsce Margulan Baimukhan, były Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, Marszałek Województwa opolskiego Andrzej Buła, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Krzysztof Krajewski, Posłowie na Sejm RP, przedstawicie władz województwa dolnośląskiego i lubuskiego, Konsulowie Honorowi z wielu miast Polski, liczna grupa przedstawicieli środowiska nauki, kultury i biznesu. W swoim wystąpieniu nowy Konsul Honorowy nakreślił  filary, na których opierać będzie jego działalność: nauka, turystyka i gospodarka, w których najważniejsze są tematy związane z firmami rodzinnymi jako wartości warte przekazania Kazachstanowi. Już niedługo po wspomnianych wyżej uroczystościach – 6 grudnia 2019 roku w Sulisławiu odbyło się otwarcie Hali Sportowo-Widowiskowej o nazwie „Quazaq”.

Tym samym otwarty został nowy rozdział we współpracy Polski i Kazachstanu.