Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Polsce wspiera działalność Ambasady  Kazachstanu w Warszawie oraz funkcjonującego przy niej Wydziału Konsularnego w zakresie:

  • ochrony praw i interesów Kazachstanu, jego obywateli i podmiotów gospodarczych w Polsce;
  • rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Kazachstanem a Polską;
  • rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Kazachstanem a Polską na terenie okręgu konsularnego;
  • promocji kazachstańskiej gospodarki, nauki i kultury oraz języka kazachskiego na terenie okręgu konsularnego

Informacje konsularne i wizowe świadczone przez Wydział Konsularny przy Ambasadzie Kazachstanu w Polsce:

w języku polskim
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-warsaw/activities/5656?lang=pl

w języku kazachskim / Қазақша
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-warsaw/activities/5656?lang=kk

w języku rosyjskim / По-русски
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-warsaw/activities/5656?lang=ru