INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE – PREZENTACJA KSIĄŻKI

Dr inż. JERZY BAR

Konsul Honorowy Kazachstanu na obszar województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego

SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy Czytelnicy!

Kiedy dobiegały już końca zainicjowane przez mnie prace nad przygotowaniem niniejszej książki, na początku stycznia 2022 roku przez cały Kazachstan przetoczyła się gwałtowna fala protestów i zamieszek. Wywołała ona naturalnie powstanie obaw o bezpieczeństwo lokowanych w kraju wielomiliardowych inwestycji zagranicznych (cieszący się renomą stabilnego Kazachstan bowiem od wielu lat był najatrakcyjniejszym krajem w regionie Azji Centralnej dla zagranicznych inwestorów) i co za tym idzie – też wątpliwości co do zasadności wydania w tym właśnie momencie historycznym poradnika i informatora dla potencjalnych polskich inwestorów w Kazachstanie.    

Niemniej jednak władze Kazachstanu zadbały o szybkie rozwianie wszelkich obaw i wątpliwości: już 11 stycznia 2022 roku Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas specjalnego posiedzenia Mażylisu (izby niższej Parlamentu Kazachstanu) szczególną uwagę poświęcił kwestii inwestycji zagranicznych. Zapewnił bardzo stanowczo, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania i gwarancje Kazachstanu wobec inwestorów będą ściśle przestrzegane, a rząd Kazachstanu dołoży wszystkich starań by jeszcze bardziej, niż dotąd, uatrakcyjnić politykę inwestycyjną państwa.

Jeszcze mocniejszy przekaz dla społeczności międzynarodowej zawarty został w historycznym orędziu Prezydenta Tokajewa do Narodu Kazachstanu od 16 marca 2022 roku pt. „Nowy Kazachstan: Droga odnowy i modernizacji”.  Jest ono jasnym sygnałem mówiącym o tym, że Kazachstan idzie swoją drogą, że ulokowane w Kazachstanie inwestycje zagraniczne są całkowicie bezpieczne, a klimat inwestycyjny kraju w kontekście zapowiedzianych reform będzie w najbliższych latach jeszcze bardziej uatrakcyjniać się. Treść zaproponowanych przez Prezydenta Tokajewa programu reform jest bezprecedensowa na skalę całego regionu Azji Centralnej. Gdyby udało się realizować wszystkie założone w programie cele, to Kazachstan bez wątpienia stałby się uosobieniem pierwszego w historii centralnoazjatyckiego cudu gospodarczego, kraj ma przecież wszystkie predyspozycję do stania się co najmniej potęgą regionalną.

Kazachstan w ten sposób przez cały czas pozostaje pod wieloma względami unikatowym i niezwykle atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. Potencjał i perspektywy tego rynku inwestycyjnego są ogromne i bez wątpienia warte uwagi naszych rodzimych przedsiębiorców.

Niniejsza książka składa się z 5 podstawowych rozdziałów:

1) W rozdziale „Kazachstan” zawarte są najważniejsze informacje dotyczące gospodarki i klimatu inwestycyjnego Kazachstanu.

2) Następny rozdział – „Relacje Kazachstan-Polska” – to rzut oka na dotychczasowe relacje handlowe i inwestycyjne między Polską a Kazachstanem.

3) Rozdział  „Potencjał inwestycyjny Kazachstanu” skupia uwagę Szanownych Czytelników na prezentacji sześciu wybranych branżach gospodarczych Kazachstanu: przemysł lekki, przemysł chemiczny, górnictwo i metalurgia, inżynieria mechaniczna, budownictwo i kompleks rolno-przemysłowy. Każda z wyżej wspomnianych branż przedstawiona jest katalogiem wybranych lokalnych firm z potencjałem eksportowym.

4) Dokładne informacje o obowiązujących w Kazachstanie formalnych procesach związanych z założeniem i prowadzeniem działalności inwestycyjnej (założenie firmy, użytkowanie gruntów, podatki, opłaty celne) mieści rozdział „Prowadzenie biznesu w Kazachstanie”.

5) Rozdział „Wsparcie inwestorów” zawiera kompleksowy przegląd zainicjowanych przez rząd Kazachstanu różnego rodzaju środków wparcia (preferencji i zachęt) inwestycji zagranicznych.  

Poradnik docelowo przedstawia informacje w łatwy i przystępny sposób z akcentem na wizualizację  tego, co najważniejsze, bez przeładowania zbędnymi i zbyt szczegółowymi danymi. Publikacja ma na celu  przede wszystkim umożliwienie polskim biznesmanom, którzy nie posiadają głębokiej wiedzy o rynku Kazachstanu, wyrobienia sobie wstępnej opinii na temat potencjalnych kierunków i warunków inwestowania w Kazachstanie. Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem zasygnalizowanych w poradniku możliwości inwestycyjnych w wybranych obszarach serdecznie zapraszam do kontaktu.        

 

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.