INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE – PREZENTACJA KSIĄŻKI

CEZARY PRZYBYLSKI Marszałek Województwa Dolnośląskiego Szanowni Państwo, Przedsiębiorczość, inwestycje oraz internacjonalizacja firm – te słowa najlepiej opisują misję samorządu województwa dolnośląskiego. Nie są one jedynie deklaracją, samorząd wspiera firmy wspomagając przede wszystkim ich krajową i międzynarodową promocję oraz umożliwiając im kontakty poza granicami kraju. Kazachstan to kraj ogromnych możliwości, z którym Dolny Śląsk również utrzymuje […]

INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE – PREZENTACJA KSIĄŻKI

ELŻBIETA ANNA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Szanowni Państwo, Z satysfakcją przyjęłam zaproszenie Konsulatu Honorowego Kazachstanu na obszar Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego i Lubuskiego, do umieszczenia słowa wstępnego w publikacji „Inwestujemy w Kazachstanie”. Województwo Lubuskie od lat dba o rozwój stosunków z Republiką Kazachstanu poprzez różne inicjatywy – począwszy od uczestnictwa w imprezach kulturalnych, festiwalach folklorystycznych, przez […]

INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE — PREZENTACJA KSIĄŻKI

ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego Kazachstan to jeden z najbardziej interesujących gospodarczo kierunków dla polskich, a zatem również opolskich przedsiębiorców. To największy i najbogatszy, wciąż dynamicznie rozwijający się kraj Azji Centralnej z ogromnym potencjałem. Jego atutem są przede wszystkim bogactwa naturalne. Spośród 118 pierwiastków chemicznych z tablicy Mendelejewa w Kazachstanie jest obecnych aż 99. Z […]

INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE — PREZENTACJA KSIĄŻKI

MEIRŻAN JUSUPOW Prezes Zarządu NF KAZAKH INVEST S.A. Drodzy Polscy Przyjaciele! Inwestycje zagraniczne są skutecznym katalizatorem przemysłowego i innowacyjnego rozwoju Kazachstanu. Przez lata niepodległości Kazachstan nie tylko umocnił swoją pozycję, ale również pewnie przoduje w regionie Azji Centralnej pod względem przyciągania inwestycji zagranicznych. Aby dalej stymulować działalność inwestycyjną w kraju, wyznaczyliśmy sobie strategiczne cele, aby […]