INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE — PREZENTACJA KSIĄŻKI

ALIM KIRABAJEW

Ambasador Kazachstanu w Polsce

Szanowne Panie i Panowie,

W ostatnich latach światowa gospodarka stanęła w obliczu poważnych wyzwań. Niemal wszystkie kraje świata odczuły negatywny wpływ tych procesów. Kazachstan i Polska podjęły i nadal podejmują dość skuteczne kroki w celu zrównoważenia negatywnych skutków gospodarczych i zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego.

W odpowiedzi na te wyzwania prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew podjął zdecydowane kroki, które mają na celu zmianę politycznej architektury kraju. 16 marca 2022 roku Prezydent w swoim Orędziu „Nowy Kazachstan: droga odnowy i modernizacji” przedstawił nowy pakiet reform politycznych i społeczno-gospodarczych, który przewiduje przejście od superprezydenckiej formy rządów do republiki prezydenckiej z silnym parlamentem, usprawnienie systemu wyborczego, rozwój systemu partyjnego i unowocześnienie procesu wyborczego, wzmocnienie instytucji praw człowieka, zwiększenie konkurencyjności mediów, wzmocnienie roli instytucji społeczeństwa obywatelskiego itp.

Wspomniane zmiany mają na celu wzmocnienie wpływu demokratycznych procesów i przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. Mieszkańcy Kazachstanu entuzjastycznie odebrali zapowiedź tych reform. Sądzimy, że zagraniczni inwestorzy również będą mogli doświadczyć tych jakościowo nowych zmian.

Według Raportu Grupy Banku Światowego „Doing Business” w 2020 roku Kazachstan został uznany za kraj o najlepszym klimacie inwestycyjnym w regionie, zajmując 25. miejsce na świecie. W rankingu krajów według Indeksu Wolności Gospodarczej 2020 Amerykańskiego Centrum Badawczego „Heritage Foundation”, Kazachstan zajął 39 miejsce na 180 krajów. W sumie w okresie swojej niepodległości Kazachstan przyciągnął około 330 miliardów dolarów inwestycji zagranicznych z ponad 120 krajów. Na kraj przypada 70% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Azji Centralnej, z czego około 50% pochodzi z Unii Europejskiej.

Napływ inwestycji bezpośrednich z Polski do Kazachstanu wykazuje stały wzrost. Od 2005 roku polskie inwestycje już przekroczyły 280 milionów dolarów. Naszym kluczowym zadaniem jest nie tylko utrzymanie tej pozytywnej dynamiki, ale także podjęcie niezbędnych kroków w celu rozszerzenia partnerstwa gospodarczego między naszymi państwami i osiągnięcia jeszcze wyższych wyników w najbliższej przyszłości.

Jednym z najważniejszych partnerów Kazachstanu nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w całej Unii Europejskiej jest Polska. Bardzo dynamicznie rozwija się oparta na zasadach zaufania i przyjaźni interakcja między naszymi krajami. Mamy obiecujące projekty we wszystkich obszarach wspólnego zainteresowania. Jest to współpraca polityczna i kulturalna. Ale rozwój współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej ma dla nas szczególny priorytet. W związku z tym przywiązujemy dużą wagę do promowania wspólnych projektów w obszarach wspólnego zainteresowania, w tym w kompleksie rolno-przemysłowym, transporcie, logistyce, farmacji, budownictwie, inżynierii mechanicznej, infrastrukturze, finansach i bankowości, „zielonych technologiach”, turystyce.

Ambasada Kazachstanu w Polsce realizuje obecnie szereg inicjatyw skierowanych do kluczowych sektorów gospodarki, które będą promować bliższą współpracę między kazachstańskim i polskim biznesem. Kazachstan jest gotowy zaoferować polskiemu kapitałowi i technologii unikalne możliwości w sektorach rolnictwa, transportu i logistyki, energetyki odnawialnej, IT i farmacji, z perspektywą dostępu do rynków Chin i Azji Centralnej.

W tym kontekście jesteśmy bardzo wdzięczni polskim władzom za wsparcie w rozwijaniu partnerstwa gospodarczego między naszymi krajami. W szczególności Prezydent Andrzej Duda podczas spotkań z przedstawicielami biznesu wielokrotnie wymieniał Kazachstan jako jednego z perspektywicznych partnerów polskiego biznesu.

Mamy bardzo pozytywne przykłady obopólnie korzystnej współpracy inwestycyjnej. Chciałbym wspomnieć o działalności Polpharma S.A., która w ciągu 9 lat od momentu wejścia na rynek kazachstański stała się liderem w branży farmaceutycznej Kazachstanu. Również polska firma Selena FM S.A. realizuje szereg wielomilionowych projektów w Kazachstanie. Obecnie w różnych sektorach gospodarki Kazachstanu działa 108 polskich firm, które cieszą się korzyściami i preferencjami zapewnianymi przez państwo.

Zapraszamy polski biznes do jeszcze aktywniejszego udziału w kazachsko-polskich projektach inwestycyjnych. Jestem przekonany, że niniejsza książka będzie sprzyjać temu procesowi jako rzetelny przewodnik po Kazachstanie dla wszystkich zainteresowanych polskich inwestorów. To wspaniały prezent do przypadającej na 2022 rok 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Kazachstanem a Polską!

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.