INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE — PREZENTACJA KSIĄŻKI

MEIRŻAN JUSUPOW

Prezes Zarządu NF KAZAKH INVEST S.A.

Drodzy Polscy Przyjaciele!

Inwestycje zagraniczne są skutecznym katalizatorem przemysłowego i innowacyjnego rozwoju Kazachstanu. Przez lata niepodległości Kazachstan nie tylko umocnił swoją pozycję, ale również pewnie przoduje w regionie Azji Centralnej pod względem przyciągania inwestycji zagranicznych. Aby dalej stymulować działalność inwestycyjną w kraju, wyznaczyliśmy sobie strategiczne cele, aby do 2025 r. zwiększyć wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 30 mld USD.

Jednocześnie w następstwie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 sytuacja na świecie gwałtownie się zmienia – działalność gospodarcza została znacząco ograniczona, strategie rozwoju większości dużych firm zostały zrewidowane i generalnie następuje proces regionalizacji i przewartościowania głównych trendów gospodarczych.

Pomimo swoich negatywnych skutków kryzys pokazał również nowe wyzwania i obszary, które wymagają poprawy. Wykonano zakrojone na szeroką skalę prace nad reformą systemu przyciągania inwestycji – opracowano nowe narzędzia wspierające inwestorów oraz środki mające na celu ogólną poprawę klimatu inwestycyjnego.

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew jasno określił środki i priorytety realizacji polityki inwestycyjnej. Na pierwszy plan wysuwa się maksymalne uwolnienie przemysłowego i niesurowcowego potencjału gospodarki Kazachstanu. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na nowe narzędzie inwestycyjne – Umowę Inwestycyjną dla Inwestorów Strategicznych, która zapewnia im specjalne warunki i pomaga odblokować cały wachlarz możliwości inwestycyjnych w Kazachstanie. Wierzymy, że to działanie nada nowy impuls do przyciągania inwestorów i rozwoju przemysłowego kraju. W tym celu prowadzimy intensywne prace skierowane na proaktywne pozyskiwanie nowych inwestorów między innymi w takich branżach jak: kompleks rolno-przemysłowy, kompleks górniczo-hutniczy, chemia naftowa i gazowa, inżynieria mechaniczna, farmaceutyka, produkcja materiałów budowlanych, przemysł lekki i inne.

W okresie lockdownu szczególne znaczenie miało zapewnienie inwestorom wysokiej jakości i terminowej obsługi serwisowej. Wraz z rozwiązywaniem problematycznych kwestii projektów inwestycyjnych, kluczowym stało się zapewnienie wsparcia operacyjnego. W szczególności dużo pracy włożono w zapewnienie wsparcia wizowego i migracyjnego dla inwestorów, co zapobiegło zawieszaniu projektów inwestycyjnych. Zapewniona została całodobowa obsługa call center KAZAKH INVEST. Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają również stworzone w Kazachstanie platformy do rozpatrywania kwestii systemowych w celu poprawy klimatu inwestycyjnego, w tym niezależny system sądowniczy reprezentowany przez Astana International Financial Center działające według prawa angielskiego. W efekcie udało się zapobiec „zamrożeniu” projektów, których realizację rozpoczęto przed pandemią, a 2021 rok skończyliśmy z wynikiem 45 uruchomionych projektów inwestycyjnych o wartości 5,1 mld USD.

Na tym tle chciałbym odnotować rosnącą obecność polskich inwestycji na rynku kazachstańskim. Polscy inwestorzy interesują się przede wszystkim takimi dziedzinami jak chemia budowlana, farmaceutyka, sprzęt górniczy. Transformacja sektora energetycznego Kazachstanu także otwiera nowe możliwości współpracy. Znane polskie firmy Grupa Selena, Famur, Polpharma, MWM Elektro i wiele innych stworzyły już swoje historie sukcesu w Kazachstanie. Jestem pewien, że to tylko niewielki procent potencjału kazachtańsko-polskiej współpracy inwestycyjnej, który moglibyśmy wspólnie realizować. Właśnie dlatego inicjatywa Konsulatu Honorowego Kazachstanu we Wrocławiu, na czele z Konsulem Honorowym drem. Jerzym Bar, z stworzenia przewodnika inwestora w Kazachstanie dla polskich firm jest bardzo na czasie. Serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym polskim partnerom zapoznanie się z tą znakomitą publikacją jako merytorycznym i wszechstronnym źródłem informacji o specyfice i zaletach klimatu inwestycyjnego w Kazachstanie.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.