INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE — PREZENTACJA KSIĄŻKI

ANDRZEJ BUŁA

Marszałek Województwa Opolskiego

Kazachstan to jeden z najbardziej interesujących gospodarczo kierunków dla polskich, a zatem również opolskich przedsiębiorców. To największy i najbogatszy, wciąż dynamicznie rozwijający się kraj Azji Centralnej z ogromnym potencjałem. Jego atutem są przede wszystkim bogactwa naturalne. Spośród 118 pierwiastków chemicznych z tablicy Mendelejewa w Kazachstanie jest obecnych aż 99. Z kilkuset eksploatowanych w tym kraju złóż wydobywanych jest ponad 1200 surowców mineralnych.

Niezwykle ważne w obecnym czasie rekonstruowania polityki energetycznej Polski, Europy i świata jest z pewnością to, iż Kazachstan dysponuje dużymi zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego. Według wyliczeń stanowią one około 2 procent światowych rezerw, dzięki czemu Republika Kazachstanu zaliczana jest do dwudziestu państw o największych zasobach naftowych na świecie. Zajmuje też ósme na świecie miejsce pod względem wydobycia węgla i ma duże zasoby rudy chromu (30% zasobów światowych), manganu, uranu, ołowiu, cynku, a także magnezu, miedzi, żelaza, barytu, wolframu, molibdenu i srebra.

W ciągu nieco ponad 30 lat swojego istnienia kraj ten stał się jednym z najbardziej interesujących gospodarczo. Jest też bramą do sąsiednich rynków azjatyckich.

Godny podkreślenia jest jego nieustanny rozwój. Kraj inwestuje w sieć komunikacji kolejowej i drogowej, a porty morskie i rzeczne są szansą na transport towarów. Natomiast lotnicze połączenia międzynarodowe, realizowane przez dwa główne porty w Ałmaty i Astanie, znacznie usprawniają komunikację tym, którzy są zainteresowani biznesowymi relacjami z Kazachstanem. Stosunkowo szybkie poruszanie się po tym rozległym kraju, dziewiątym co do wielkości na świecie, po Rosji, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Indiach i Australii, umożliwiają natomiast lotniska w kilku innych miastach.

Naturalne bogactwa, rozwijająca się gospodarka kraju, proinwestycyjne i progospodarcze nastawienie władz Kazachstanu prowadzących od lat politykę otwartą na zagranicznych inwestorów, której celem jest przyciąganie przedsiębiorstw z obcym kapitałem, powodują, że z pewnością warto zainteresować się tym rynkiem. Czy to w kontekście lokowania tam inwestycji, czy poszukiwania partnerów biznesowych.

Dodatkową przesłanką przemawiającą za gospodarczymi relacjami z pewnością jest fakt, iż najważniejszym partnerem handlowym i inwestycyjnym tego kraju oraz największym źródłem bezpośrednich prywatnych inwestycji zagranicznych jest Unia Europejska. Ponad 40 procent obrotów handlowych tego państwa odbywa się właśnie w krajami UE. Unia Europejska jest również najważniejszym odbiorcą kazachskiego eksportu. Do krajów zjednoczonej Europy trafia rokrocznie ponad pięćdziesiąt procent  wartości dostaw Republiki Kazachstanu, a roczne obroty handlowe przekraczają 30 miliardów euro. Do UE trafia prawie 70 procent eksportu ropy z tego kraju; Kazachstan jest też trzecim największym dostawcą energii do Europy z krajów nie będących członkami OPEC.

Kazachstan inwestuje i chce rozwijać takie sektory gospodarki, jak wydobycie, rolnictwo, przemysł spożywczy czy nowe technologie. Choć polskie inwestycje bezpośrednie w stanowią niewielki odsetek ogółu lokowanych w tym kraju, to widać ich wzrost. Działają już na tym rynku polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne, sprzętu medycznego, budowlane, elektroenergetyczne, infrastruktury szynowej czy spożywcze, a także te zajmujące się poszukiwaniem i zagospodarowanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Wizyta Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Kazachstanu w Polsce Alima Kirabajewa w województwie opolskim w 2021 roku nastawiona była w dużej mierze na budowanie relacji gospodarczych. To najlepszy dowód na to, że Kazachstan aktywnie poszukuje biznesowych kontaktów i wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy chcieliby zaistnieć na rynku tego kraju ze swoimi produktami czy usługami albo rozważają poszukiwanie partnerów w Republice Kazachstanu. Wierzę, że ta publikacja będzie świetnym narzędziem, które ją przybliży zainteresowanym.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.