INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE – PREZENTACJA KSIĄŻKI

ELŻBIETA ANNA POLAK

Marszałek Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją przyjęłam zaproszenie Konsulatu Honorowego Kazachstanu na obszar Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego i Lubuskiego, do umieszczenia słowa wstępnego w publikacji „Inwestujemy w Kazachstanie”.

Województwo Lubuskie od lat dba o rozwój stosunków z Republiką Kazachstanu poprzez różne inicjatywy – począwszy od uczestnictwa w imprezach kulturalnych, festiwalach folklorystycznych, przez przyjmowanie repatriantów, po rozwój kontaktów gospodarczych. Przykładem tych ostatnich jest organizacja misji gospodarczych z udziałem w imprezach targowych m.in. Kazbuild/Aquatherm 2017 czy World Food Tech 2019 w Ałmatach, Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w Astanie z udziałem najwyższych polskich i kazachstańskich władz państwowych, czy też spotkania ze Stowarzyszeniem Firm Budowalnych Republiki Kazachstanu i Azji Centralnej. Lubuskich przedsiębiorców nie zabrakło także na wystawie światowej Expo w Astanie.

Lubuskie jako zielona kraina nowoczesnych technologii to dobre miejsce do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego wierzę, że kontakty te będą rozwijane i  przyczynia się do zacieśnienia naszych relacji i wymiany gospodarczej, kontaktów handlowych, co będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy na rynku globalnym.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.