INWESTUJEMY W KAZACHSTANIE – PREZENTACJA KSIĄŻKI

CEZARY PRZYBYLSKI

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorczość, inwestycje oraz internacjonalizacja firm – te słowa najlepiej opisują misję samorządu województwa dolnośląskiego. Nie są one jedynie deklaracją, samorząd wspiera firmy wspomagając przede wszystkim ich krajową i międzynarodową promocję oraz umożliwiając im kontakty poza granicami kraju.

Kazachstan to kraj ogromnych możliwości, z którym Dolny Śląsk również utrzymuje kontakty gospodarcze. Jednym ważnych punktów otwarcia naszego regionu na rynki zagraniczne było uczestnictwo w Astana EXPO 2017. Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze organizowane w ramach tego wydarzenia umożliwiło zaprezentowanie możliwości inwestycyjnych i eksportowych województwa. Ideą było budowanie rozpoznawalności i wzmacnianie wizerunku regionalnej gospodarki i marki Dolnego Śląska szczególnie na rynkach azjatyckich – jednych z najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.

W trakcie forum odbyła się także sesja spotkań biznesowych z potencjalnymi partnerami z Kazachstanu oraz państw uczestniczących w EXPO. Do współpracy gospodarczej i rozmów  B2B zaproszeni zostali przedsiębiorcy z Kazachstanu, jak również innych krajów azjatyckich, ze szczególnym uwzględnieniem branż: odnawialne źródła energii – w tym energetyka wiatrowa, technologie związane z przetwarzaniem, biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla, digitalizacja rynku energii, nowoczesne technologie wydobywcze, czyste technologie węglowe oraz wychwytywanie, składowanie i utylizacja CO2, budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze, klastry energetyczne, energomobilność, budynki przyszłości.

Dolny Śląsk nie zwalnia tempa. Przykładem kolejnych planowanych aktywności w dziedzinie gospodarki jest projekt Going Global – dolnośląska dyplomacja gospodarcza, współfinansowany w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu regionu, który pomaga małym i średnim firmom zaistnieć w innych krajach, dzięki prezentacjom podczas targów na całym świecie.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.